Alla nyheter

Visa tidsperiodSökfras

Lindex nya aktier registrerade i handelsregistret

Anmälan om ändring av ägar- och röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

Lindex har fattat beslut om en riktad emission av 2 599 852 nya aktier i enlighet med sitt saneringsprogram till borgenärer av bekräftade saneringsskulder; Bolaget lämnar in en ansökan om notering

Riku Lyly utnämnd till tillförordnad COO för Stockmanndivisionen inom Lindex Group

Lindexkoncernens klimatmål har godkänts av Science Based Targets initiative

Förändring i Lindex Group Abp:s koncernledningsgrupp

Lindexkoncernens delårsrapport 1.1–31.3.2024

Förändring i Lindex Group Abp:s koncernledningsgrupp

Publicering av Lindexkoncernens delårsrapport för januari­–mars 2024

Stockmann Oyj Abp:s nya företagsnamn Lindex Group Oyj har registrerats i det finska handelsregistret

Stockmannkoncernens moderbolag Stockmann Oyj Abp ändrar sitt namn till Lindex Group Abp – varuhusen fortsätter under Stockmanns varumärke

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Stockmanns verksamhetsberättelse och bokslut 2023 har publicerats

Stockmann Oyj Abp:s styrelse föreslår att namnet på koncernens moderbolag ändras till Lindex Group Abp – inga förändringar på Stockmannvaruhusens varumärke eller namn

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2023

Publicering av Stockmanns bokslutskommuniké 2023

Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

Stockmann emitterar ytterligare säkerställda obligationer i enlighet med saneringsprogrammet; ansökan om notering inlämnad

Stockmann har fattat beslut om en riktad emission av 307 489 nya aktier i enlighet med sitt saneringsprogram till borgenärer av bekräftade saneringsskulder; Bolaget lämnar in en ansökan om notering

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Stockmanns resultatinformation och ordinarie bolagsstämma år 2024

Stockmannkoncernen ordnar en kapitalmarknadsdag i dag, den 16 november 2023

Stockmannkoncernen offentliggör uppdaterade strategier och nya finansiella mål för Lindex- och Stockmanndivisionerna

Insiderinformation, resultatvarning: Stockmann uppdaterar sin resultatprognos för år 2023 gällande utvecklingen av koncernens omsättning och höjer prognosen för det justerade rörelseresultatet

Stockmann har som mål att avsevärt minska sina klimatutsläpp

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Ehnbåge Susanne

Stockmannkoncernens Ledningens delårsredogörelse 1.1–30.9.2023

Publicering av Stockmanns Ledningens delårsredogörelse för januari­–september 2023

Inbjudan till Stockmanns kapitalmarknadsdag 2023